bilde

STØY OG VIBRASJONER

STØY

Norsk forening mot støy
http://www.stoyforeningen.no/

Arbetsmiljöverket
http://www.av.se/publikationer/bocker/h003.aspx

Rockwool
http://goo.gl/Nu3y6L

Silvent (demping av blåseluft)
http://www.silvent.com/sv/om-silvent/silvent-foretaget/

Desibelprodukter AS
http://www.desibelprodukter.no/

Järven AB Akustikk
http://www.jarven.se/akustik

Spesialprodukter sør
http://www.spesialprodukter.no

VIBRASJONER

Norsk industri – Risikovurdering av mekaniske vibrasjoner
http://goo.gl/eiD5Aa

Health and Safety Executive
http://www.hse.gov.uk/vibration/index.htm

Universitetet i Umeå, vibrasjonsdatabase
http://www.vibration.db.umu.se/