Influensavaksine 2022

Pris pr. vaksine kr. 420,-.

Bedriften må sende oss samlet bestilling på antall vaksiner, ansatte skal ikke bestille enkeltvis. Det må betales for det antallet som bestilles, selv om ikke alle skulle møter opp til vaksinering.

Vennligst send bestilling til: firmapost@bedriftshelsen.no   innen 23. september

Ved bestilling må følgende informasjon oppgis: Firma, Avdeling (kommuner/større bedrifter), Kontaktinformasjon til ansatt ansvarlig for planlegging av vaksinering, Antall vaksiner

Informasjon om tid og sted for vaksinering vil bli sendt ut/avtalt så snart vi vet nøyaktig når vi mottar årets vaksiner, antagelig i månedsskiftet oktober/november.