Kursårshjulets kurs 2022

Kursårshjul-kurs avholdes ca 1 gang i måneden pr. Teams.

Varighet ca 1 time.

Det blir sendt ut invitasjon i forkant av hvert kurs, men du kan allerede nå melde deg på.

Påmelding til: karina.aas@bedriftshelsen.no

Bedriften blir belastet med timer pr. deltaker.


2. september: Nattarbeid

7. oktober: Systematisk HMS-arbeid/internkontroll

18. november: Sykefraværsarbeid og oppfølging