HMS-kurs høst 2018

HMS-kurs for verneombud, og HMS-kurs for ledere starter 18. september 2018 på Sandefjord Motorhotel, samt 11. oktober på Frivillighetssentralen i Bø.

 

HMS-kurset for verneombud i Sandefjord holdes over 4 tirsdager: 18. september,  25. september, 16. oktober og 23. oktober 2018. HMS-kurset for ledere er lagt opp som et intensivkurs over 1 dag med temaer tilknyttet ledere og HMS, og er dag 1 av verneombudskurset.

HMS-kurset for verneombud i Bø holdes over 4 torsdager: 11. oktober, 18. oktober, 25. oktober og 8. november 2018. HMS-kurset for ledere er lagt opp som et intensivkurs over 2 dager  med temaer tilknyttet ledere og HMS, og er dag 1 og 2 av verneombudskurset.

Mer informasjon om kursene kan du få ved å ringe vårt sentralbord på tlf 33137500, eller send en mail til kurs@bedriftshelsen.no

 

Nasjonalt legevaktsnummer – 116 117

Legevakten har samme nummer i hele landet, du vil komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Både legevakt og sykehus har heldøgns medisinsk akuttberedskap som setter den enkelte i kontakt med den bistand de trenger i.f.t:

  • Kommunalt kriseteam m/lege, psykolog, prest mm, ved kriser og andre hendelser
  • Sykdom eller skade hos ansattes familiemedlemmer
  • Akutt psykiatrisk sykdom hvor man er usikker på om den enkeltes suicidal fare
  • Saker som involverer barnevernet, politi mm, skal håndteres i helsevesenet for dokumentasjon

Kommunene har også Ambulante akutt team som håndterer akutt psykiatrisk henvendelser, tar imot henvisninger fra faglige instanser => Ring legevakt eller lokal sykehus for kontakt med teamet.

Ved akutte livstruende og/eller omfattende kriser – Ring 11