HMS-kurs høst 2019

HMS-kurs for verneombud, og HMS-kurs for ledere starter 8. oktober 2019 på Torp Hotel (tidl. Sandefjord Motorhotel).

HMS-kurset for verneombud  holdes over 4 tirsdager: 8. oktober, 15. oktober, 29. oktober og 5. november 2019. HMS-kurset for ledere er lagt opp som et intensivkurs over 1 dag med temaer tilknyttet ledere og HMS, og er dag 1 av verneombudskurset.

Mer informasjon om kursene kan du få ved å ringe vårt sentralbord på tlf 33137500, eller send en mail til kurs@bedriftshelsen.no

Nasjonalt legevaktsnummer – 116 117

Legevakten har samme nummer i hele landet, du vil komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Både legevakt og sykehus harheldøgns medisinsk akuttberedskap som setter den enkelte i kontakt med den bistand de trenger i.f.t:

  • Kommunalt kriseteam m/lege, psykolog, prest mm, ved kriser og andre hendelser
  • Sykdom eller skade hos ansattes familiemedlemmer
  • Akutt psykiatrisk sykdom hvor man er usikker på om den enkeltes suicidal fare
  • Saker som involverer barnevernet, politi mm, skal håndteres i helsevesenet for dokumentasjon

Kommunene har også Ambulante akutt team som håndterer akutt psykiatrisk henvendelser, tar imot henvisninger fra faglige instanser => Ring legevakt eller lokal sykehus for kontakt med teamet.

Ved akutte livstruende og/eller omfattende kriser – Ring 113