Mangfold, rettferdighet og inkludering

Bedriftshelsen sin tilnærming støtter FNs bærekraftsmål ved å skape rettferdige og inkluderende arbeidsplasser og lokalsamfunn og vi fokuserer vår innsats på fem områder beskrevet nedenfor:

1. Fremme alle former for kjønnslikhet

I Bedriftshelsen jobber vi for å fremme likestilling blant kjønn fordi vi mener at det er en selvfølge at vi skal ha kjønnsbalanse. Vi vil gi medarbeidere av begge kjønn like muligheter på arbeidsplassen og mulighet til å vokse.

2. Kjempe imot diskriminering basert på kultur, etnisitet og opphav

Vi rekrutterer medarbeidere med bakgrunn i alle kulturer, etnisitet og opphav og hver dag kommuniserer vi med mennesker fra ulike kulturer og opphav. Vi forventer at våre medarbeidere på alle nivåer, verdsetter, respekterer og omfavner kulturelle ulikheter.

3. Ansette og gi like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi ønsker å rekruttere, engasjere, utvikle og gjøre justeringer i måten vi jobber på og på våre arbeidsplasser, slik at vi kan tiltrekke oss talenter og støtte medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, og hjelpe dem til å nå sitt fulle potensiale.

4. Å respektere og godta alle seksuelle legninger

I Bedriftshelsen respekterer vi og godtar alle seksuelle legninger og alle mennesker behandles likt ved rekruttering uavhengig av sin legning. Det handler om å skape et positivt miljø der mennesker blir behandlet med verdighet. I Bedriftshelsen forplikter vi til å eliminere alle former for diskriminering.

5. Å være oppmerksom på generasjonshull

I Bedriftshelsen ansetter vi mennesker på tvers av flere generasjoner, alle bringer med seg forskjellige perspektiver på arbeidsplassen. Det er viktig at kunnskapen og de historiske synspunktene til våre mest erfarne medarbeidere verdsettes, sammen med den progressive tankegangen til nye, unge talenter. Vi ønsker å gi alle ansatte mulighet til å stå lengst mulig i jobb uavhengig av alder.