bilde

Ergonomi

Bedriftshelsen vil sammen med virksomheten systematisk gjennomgå avdelinger/arbeidsplasser i.h.t plan eller ved behov for å redusere risikoen for belastningslidelser/plager.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og ergonomi:

 • Kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser
 • Utrede risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager
 • Vurdering av individuelle behov
 • Søknad om tekniske hjelpemidler
 • Undervisning og veiledning
 • Ergonomisk vurdering ved nybygg/ombygninger
 • Rådgivning ved endringer av arbeidsplasser, produksjonsmetoder og utstyr
 • Friskvernstiltak

Veiledning/oppfølging:

 • Forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk med individuell oppfølging
 • Arbeidsteknikk
 • Dokumentasjon

Det utarbeides rapport med faglige vurderinger og anbefalinger med endringsforslag hvor behov for hjelpemidler vurderes.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om ergonomi.