bilde

Lederutvikling

Et arbeidsliv i utvikling setter ledernes kunnskaper og ferdigheter innen operativ ledelse på prøve. Dette stiller krav til økt bevissthet rundt eget potensial, prioriteringer, økt handlekraft og mestring samt sosial kompetanse.

Veiledning/oppfølging:

  • Lederrollen
  • Målstyring og prioritering
  • Delegering
  • Kommunikasjon
  • Motivasjon
  • Holdning og lojalitet
  • Samhandling
  • Konsekvensledelse
  • Lederstøtte
  • Feedback og veiledning med refleksjon

Bedriftshelsen har gjennom sin konsulentavdeling, Bedriftsnavigator, stor kompetanse på området hvor leder følges opp/coaches i prosess over tid. Hensikten er å gi leder støtte og økt bevissthet på egen påvirkning og egne muligheter. ”Dette skjer under min ledelse….”

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om lederutvikling.