bilde

Arbeidsmiljø

Nøkkelen til suksess ligger i et godt arbeidsmiljø. Samhold og trygghet er grunnleggende hvor i tillegg klare mål, tydelig ledelse og gode tilbakemeldinger gir motiverte medarbeidere.  Bedriftshelsen har flere kartleggingsverktøy og hjelper din virksomhet dersom det oppstår arbeidsmiljøutfordringer.

Bedriftshelsen bistår med:

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Rådgivning i konkrete arbeidsmiljøsaker
 • Stressmestring
 • Hjelp og oppfølging ved akutte kriser
 • Bistand ved mobbing og trakassering
 • Bistand ved vold og trusler
 • Rådgivning ved omstilling og organisatoriske endringer
 • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Prosessveiledning og lederstøtte i arbeidsmiljøsaker
 • Coaching/veiledning individuelt eller i gruppe
 • Psykologsamtale
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Dokumentasjon

Bedriftshelsen har gjennom sin konsulentavdeling Bedriftsnavigator stor kompetanse på området hvor tiltak og oppfølging skreddersys etter behov og ønsker. Vi har et omfattende tjenestetilbud og er lett tilgjengelige i.f.t faglige råd og veiledning som en uavhengig part i slike saker.

Har din bedrift arbeidsmiljøutfordringer? Ta kontakt med oss.