Korrekt veibeskrivelse Bedriftshelsen avdeling Herøya

Google map viser dessverre feil adresse til vår avdeling på Herøya, Hydroveien 91. Dere blir henvist til feil rundkjøring, dere skal en rundkjøring lenger sørover.

Nedenfor følger kart med riktig adresse. Kjør til Uno X, selvbetjent bensinstasjon, der finner dere en stor parkeringsplass. Bygget vårt ligger til venstre for den blå kjøreporten inn til industriområdet når dere ser mot industriområdet og har Gunnekleivfjorden bak dere.