bilde

Helseundersøkelse

Overvåke arbeidstakernes helse gjennom målrettet helseundersøkelse i.h.t. gjeldende forskrifter med fokus på arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte plager/symptomer.

Som hovedregel vil vi kontrollere:

 • Lunger ved eksponering av helseskadelig støv, røyk eller gasser
 • Hørsel ved eksponert for helseskadelig støy
 • Syn ved behov eller når forskrift tilsier det
 • Urinprøve
 • Blodtrykk
 • Blodprøver hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette
 • Gjennomføre helsesamtale for å kartlegge arbeidsmiljø

Veiledning/oppfølging:

 • Personlige råd om forebygging av arbeidsrelaterte helseplager/sykdom
 • Bistand m.h.t tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
 • Arbeidsrelatert vaksinasjon etter gjeldende anbefaling fra Folkehelsen
 • Rapport med resultater mot referanseverdier, avvik og mulige yrkesskader spesifiseres

Vår bedriftshelsetjeneste har tilgang på mobilt utstyr og kan utføre skreddersydde helseundersøkelser på din virksomhet eller på et av våre kontorer. Bedriftshelsen utsteder sjømann-, offshore- og førerkortattester der dette er arbeidsrelatert, samt helseundersøkelse og fysiske tester for vann-, røyk- og kjemikaliedykkere.

Vi er dyktige på HMS-arbeid. Ta kontakt med oss for mer informasjon.