bilde

AKAN

AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk, er et samarbeid mellom LO, NHO og staten. Forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i rusmiddelbruk og spilleavhengighet samt tilby hjelp til ansatte ved virksomheten.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og AKAN:

 • Utforme rusmiddelpolitikk/prosedyrer
 • Opprette/deltagelse AKAN-utvalg
 • Inngå individuelle AKAN-avtaler
 • Medisinsk bistand
 • Rådgivning i.f.m rus- og spillavhengighet
 • Rusforebyggende arbeid
 • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Ledere, ansatte og andre involverte i pågående AKAN-saker
 • Individuell oppfølging
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk med prøvetaking
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Nært samarbeid med virksomheten i rusforebyggende arbeid på system- og individnivå. Individuell oppfølging av medarbeidere med rus-/spillproblemer basert på samarbeid mellom ledelsen og ansatte ved virksomheten.

Er du interessert i mer informasjon om AKAN? Ta kontakt med oss.