bilde

Yrkeshygiene

Rådgivning og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Foreta målinger og vurdere mulig helsepåvirkning samt utarbeide forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og yrkeshygiene:

 • Informasjon om relevante lover og forskrifter
 • Kartlegge fysiske arbeidsmiljøfaktorer (støy, lys, elektromagnetisk stråling, vibrasjon)
 • Kartlegge kjemiske arbeidsmiljøfaktorer (gass, røyk, støv, løsemidler, fiber)
 • Kartlegge biologiske arbeidsmiljøfaktorer (legionella, muggsopp, bakterier)
 • Måling/vurdering av inneklima
 • Rådgivning ved endringer av arbeidsplasser, produksjonsmetoder og utstyr
 • Bistand HMS-datablad/stoffkartotek
 • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade
 • Rådgivning og opplæring i bruk av verneutstyr
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Dokumentasjon

Vår bedriftshelsetjeneste bistår virksomheten med å vurdere/måle ulike arbeidsmiljøfaktorer. Risikoen for helseskade blir vurdert, og muligheten for å redusere eksponeringen blir utredet.  I etterkant utarbeides rapport der resultatene blir vurdert opp mot gjeldende normer/grenseverdier med anbefalte tiltak.

Ønsker din bedrift rådgivning angående yrkeshygiene? Ta kontakt med oss.