bilde

Arbeidsmiljøkartlegging

Bedriftshelsen tilbyr gjennom sin konsulentavdeling, Bedriftsnavigator, et stort antall kartleggingsverktøy hvor det er mulig å tilpasse verktøyet til den enkelte virksomhet.

Bedriftshelsen bistår med:

 • Organisering av kartleggingen
 • Utarbeidelse av spørsmål
 • Analyse resultat
 • Utarbeidelse av presentasjon
 • Fremleggelse av resultat med fokusområder
 • Gjennomgang av tiltak
 • Prosesstøtte i etterkant av kartlegging
 • Evalueringsmøte med status og effekt av tiltak

Veiledning/oppfølging:

 • Rådgivning i valg av prosess og verktøy
 • Prosessveiledning og lederstøtte
 • Coaching/veiledning individuelt eller i gruppe
 • Dokumentasjon

For å sikre en vellykket prosess er det viktig med tillit og trygghet hvor ansatte, tillitsvalgte og verneombud involveres samtidig som lokal ledelse er eier og driver av prosessen. Gjennomføring av en slik kartlegging skaper forventninger. Fremleggelse av kartleggingen påfølges av en workshop hvor ledelsen og ansatte jobber konkret og konstruktivt med forbedringsområder som fremkommer.

Har din bedrift arbeidsmiljøutfordringer? Ta kontakt med oss.