bilde

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Bedriftshelsen har et omfattende tjenestetilbud innen HMS  (helse, miljø og sikkerhet). Vi er en løsningsorientert bedriftshelsetjeneste med fokus på enkelhet. Tjenestene skreddersys etter ønsker og behov for å oppfylle kravene i gjeldene lovverk.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS:

 • Gjennomgang og rådgivning av internkontrollsystem
 • Opplæring i relevant lovverk
 • Bistå ved fysiske og organisatoriske endringer
 • Kartlegginger
 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak
 • Rådgivning ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg innen HMS
 • Delta på vernerunder og i Arbeidsmiljøutvalg

Veiledning/oppfølging:

 • Forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade
 • Bistå med tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Dokumentasjon

Bedriftshelsen vil sammen med virksomheten utarbeide årlige handlingsplaner, dokumentasjon på ulike kartlegginger og årsrapport for arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten i.h.t gjeldene lovverk.

Vår bedrifthelsetjeneste kan HMS. Ta kontakt med oss.