bilde

ELEKTROMAGNETISKE FELT – STRÅLING

ELEKTROMAGNETISKE FELT – STRÅLING

Statens Strålevern
http://www.nrpa.no/

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
https://www.nkom.no/