bilde

Arbeidsmiljøprosesser

Bedriftshelsen har gjennom sin konsulentavdeling, Bedriftsnavigator, stor erfaring på prosessbistand og veiledning innen psykososialt arbeidsmiljø. Prosessene innledes ofte med kartlegging basert på en konkret bestilling. Verktøy velges med bakgrunn i situasjonen gruppen står i.

Bedriftshelsen bistår med:

 • Rådgivning i arbeidsmiljøsaker
 • Konflikthåndtering
 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Rådgivning i valg av prosess og verktøy
 • Prosessbistand
 • Verdi og atferd
 • Samhandling og lederskap
 • Kommunikasjon
 • Preferanseanalyse/personlighetstyper
 • Fokusbasert ledelse
 • Informasjon og rådgivning

Veiledning/oppfølging:

 • Prosessveiledning og lederstøtte
 • Coaching/veiledning individuelt eller i gruppe
 • Utarbeidelse prosessplan og dokumentasjon

Med fokus på kommunikasjon, etablere konstruktive og løsningsfokuserte samhandlingsmønstre. Det å være tydelig og direkte i kommunikasjonen, vil gi bedre resultater og mulighet til å endre uønskede samarbeidsmønstre. Vi jobber med store og små virksomheter, aktuelle personalgrupper og på individnivå.

Har din bedrift arbeidsmiljøutfordringer? Ta kontakt med oss.