bilde

Sykefravær

Koordinering, rådgivning og støtte for ledere og ansatte i sykefraværsarbeidet. Deltagelse i dialogmøter og møter med NAV som en uavhengig part. Lederveiledning i.f.t fremgangsmåte og prosess, med bistand i.f.t folketrygdloven, virkemidler fra NAV og andre relevante problemstillinger.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og sykefravær:

 • Utarbeidelse av rutiner/prosedyrer med opplæring
 • Sikre at leder får støtte til dokumentasjon i sykefraværssaker
 • Gi råd til ledere og ansatte med utarbeidelse av oppfølgingsplaner
 • Deltagelse på dialogmøter ved forespørsel
 • Funksjonsvurdering
 • Arbeidsplassvurdering
 • Informasjon om virkemidler fra NAV og offentlige instanser
 • Sykefraværsprosjekter

Veiledning/oppfølging:

 • Personlige råd om forebygging av helseplager/sykdom
 • Bistand tilrettelegging av arbeidsplassen og hjelpemidler
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk og rådgivning m.h.t behandling
 • Råd vedrørende omplassering og attføring

Tett samarbeid med virksomheten, sykemeldende lege og NAV er en forutsetning for at sykemeldte skal komme raskt tilbake i jobb. Bedriftshelsen hjelper med å finne en god balanse m.h.t tilrettelegging for den sykemeldte og det som er mulig for virksomheten. IA-virksomheter kan søke refusjon fra NAV for dette arbeidet.

Vår bedriftshelsetjeneste er dyktige på sykefraværsarbeid. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.