bilde

Omstilling og endring

Stadig endringer i omgivelsene og i arbeidslivet, stiller krav til endringskompetanse, tilpasningsdyktighet og sosiale ferdigheter. Vi tilbyr prosessveiledning og bistand til ledere og ansatte som ønsker støtte fra en uavhengig part ved omstilling og endringsprosesser.

Bedriftshelsen bistår med:

 • Prosessveiledning
 • Sikre god endringsledelse
 • Rådgivning og bistand ved endringsprosessens ulike faser
 • Rådgivning i kommunikasjon
 • Innsikt i mulige reaksjoner
 • Kartleggingssamtaler
 • Individuell kompetanseavklaring
 • Opplæring i den vanskelige samtalen
 • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Lederstøtte
 • Individsamtaler ved stress og reaksjoner
 • Individoppfølging med coaching/veiledning
 • Psykologsamtale
 • Bistand ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

I en omgivelse med raske endringer, må organisasjonen være utviklet med fleksibilitet og kunnskap til å håndtere dette. Bedriftshelsen har gjennom sin konsulentavdeling, Bedriftsnavigator, stor kompetanse på området hvor tiltak og oppfølging skreddersys etter behov og ønsker.

Er din bedrift i en omstilling- og endringsprosess? Ta kontakt med oss.