bilde

Risikovurdering

Risikovurdering

Alle virksomheter skal ha oversikt over relevante lover og forskrifter for sin bransje. Farer og risiko skal systematisk kartlegges og dokumenteres gjennom en risikovurdering. Planer med tiltak for å redusere risiko skal dokumenteres.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og risikovurdering:

 • Oversikt over relevante lover og forskrifter
 • Generell risikovurdering
 • Spesifikk risikovurdering innen:
  • Ergonomi
  • Kjemikalier
  • Støy
  • Vibrasjoner
  • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Varmt arbeid
  • Forplantningsskader
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Rådgivning ved fysiske og organisatoriske endringer
  • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Dokumentasjon

Vår bedriftshelsetjeneste hjelper virksomheten med risikovurdering hvor handlingsplan med tiltak for å redusere risiko utarbeides. Dokumentert/lovpålagt opplæring om ulike risikofaktorer og skadevirkninger gjennomføres.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om risikovurdering.