bilde

Risikovurdering

Alle virksomheter skal ha oversikt over relevante lover og forskrifter for sin bransje. Farer og risiko skal systematisk kartlegges og dokumenteres gjennom en risikovurdering. Planer med tiltak for å redusere risiko skal dokumenteres.

Bedriftshelsen bistår med følgende innen HMS og risikovurdering:

 • Oversikt over relevante lover og forskrifter
 • Generell risikovurdering
 • Spesifikk risikovurdering innen:
  • Ergonomi
  • Kjemikalier
  • Støy
  • Vibrasjoner
  • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Varmt arbeid
  • Forplantningsskader
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Rådgivning ved fysiske og organisatoriske endringer
  • Informasjon og opplæring

Veiledning/oppfølging:

 • Forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade
 • Bistå ved henvendelser fra ledelse, arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Dokumentasjon

Vår bedriftshelsetjeneste hjelper virksomheten med risikovurdering hvor handlingsplan med tiltak for å redusere risiko utarbeides. Dokumentert/lovpålagt opplæring om ulike risikofaktorer og skadevirkninger gjennomføres.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om risikovurdering.