Bedriftshelsen i kraftig vekst

Fra 01.01.2017 opprettes nytt avdelingskontor i Sandefjord samtidig som Bedriftshelsen tar for over Senter for Arbeidshelse og Miljø i Telemark (SAMT) med kontor i Bø og Dalen. Bedriftshelsen øker med dette sin stab ytterligere og blir etter utvidelsen ca 40 ansatte.