Bedriftshelsen i kraftig vekst.

01.01.2017 ble det opprettet et nytt avdelingskontor i Sandefjord samtidig som Bedriftshelsen tok over Senter for Arbeidshelse og Miljø i Bø i Telemark (SAMT). Bedriftshelsen øker med dette sin stab ytterligere og blir etter utvidelsen ca 40 ansatte.