HMS-kurs vår 2020

HMS-kurs for verneombud, og HMS-kurs for ledere starter 24. mars 2020 på Torp Hotel (tidl. Sandefjord Motorhotel).

HMS-kurset for verneombud  holdes over 4 tirsdager: 24. mars, 31. mars, 21. april og 28. april 2020. HMS-kurset for ledere er lagt opp som et intensivkurs over 1 dag med temaer tilknyttet ledere og HMS, og er dag 1 av verneombudskurset.

Mer informasjon om kursene kan du få ved å ringe vårt sentralbord på tlf 33137500, eller send en mail til kurs@bedriftshelsen.no

Bedriftshelsen