bilde

40-timers grunnkurs HMS

Formål:

 • Oppfylle kravet til HMS opplæring i Arbeidsmiljøloven for verneombud og AMU-medlemmer
 • Gi en grundig opplæring i relevante temaer innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Kurset går over 4 dager. I tillegg skal deltakerne arbeide med en HMS-oppgave i på egen arbeidsplass i kursperioden.

Innhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Hvordan gjøre risikovurderinger
 • Verneombudets rolle og oppgaver
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • AKAN
 • Ergonomi, forebygging av muskel- og skjelettplager
 • Attføring og sykefraværs arbeid
 • Støy
 • Inneklima

Bedriftsinterne HMS-kurs tilbys større virksomheter ved forespørsel.