bilde

Inneklima

Formål:

 • Økt kunnskap om inneklima og ulike faktorers påvirkning
 • Lære om mulige tiltak for å forbedre inneklima

Innhold:

 • Termisk miljø
  • Temperatur, luftfuktighet, trekk og strålingsvarme/-kulde
 • Atmosfærisk miljø
  • Luftkvalitet, røyk, gasser, partikler, støv og lukt
 • Akustisk miljø
  • Lyd og lydoppfattelse
 • Aktinisk miljø
  • Belysning, elektromagnetiske felt og radon

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.