bilde

Coaching som lederverktøy

Formål:

  • Økt bevissthet om egne og andres muligheter
  • Engasjerte og motiverte medarbeidere

Innhold:

  • Coaching som metode
  • Coachens rolle
  • Coaching som verktøy for å nå definerte mål
  • Ansvar for egne valg og forpliktelser
  • Klarhet i forhold til prioritering
  • Coaching som kommunikasjonsform
  • Coaching individuelt eller i gruppe

Gjennom å bruke Coaching som metodikk forsterkes kommunikasjonen ved å trene på større åpenhet og lyttekapasitet. Det å være synlig, tydelig og direkte i kommunikasjonen, vil gi bedre resultater og mulighet til å endre samarbeidsmønstrene, som ikke lenger er hensiktsmessige. Vi tilbyr standardiserte og skreddersydde coachingprogram for din virksomhet.