bilde

Ergonomi og arbeidsteknikk

Formål:

 • Øke ansatte og lederes bevissthet på hvordan kroppen brukes ved ulike arbeidsoppgaver
 • Forebygge arbeidsrelaterte belastningsplager

Innhold:

 • Kroppens funksjon i bevegelse og belastning
 • Fysiske utfordringer på arbeidsplassen
 • Risikofaktorer ved tungt og ensformig arbeid
 • God arbeidsteknikk
 • Hvordan unngå belastningsplager?
  • Utforming av arbeidsplassen
  • Bruk av utstyr/hjelpemidler
  • Variasjon i arbeidet
  • Øvelser i hverdagen
  • Kroppen er laget for bevegelse og tåler belastning

Kurset tilpasses virksomheten og de utfordringer den enkelte virksomhet står over for.  IA-bedrifter har mulighet til å søke tilretteleggingstilskudd fra NAV.