bilde

Konflikthåndtering

Formål:

 • Økt kunnskap om hvordan ta tak i en konflikt og løse den
 • Trene på gjennomføring av den vanskelige samtalen

Innhold:

 • Hva er en konflikt?
 • Hvorfor oppstår konflikter?
 • Ulike personlighetstyper
 • Konstruktiv kommunikasjon og evnen til å lytte
 • Fokus på ønsket resultat
  • Skape felles forståelse og erkjennelse for et problem
  • Finne løsning og skape bevegelse i forhold til løsning
  • Skape vilje og eierskap i forhold til løsning
  • Gjennomføring av den vanskelige samtalen
   • Være tydelig og direkte
   • Lytte grundig til hva den andre prøver å si
   • Hold fokus på saken
   • Være løsningsorientert

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.