bilde

Kollegaveiledning

Formål:

 • Sikre gode arenaer for kompetanseutvikling
 • Økt bevissthet og ansvar for egen læring

Innhold:

 • Kollegaveiledning som metode
 • Metodens ulike faser
 • Prosedyre for problemløsning
 • Løsningsfokus og tilnærming (undersøkende, oppklarende og bevisstgjørende)
 • Etablering av kollegaveiledningsgrupper
 • Forberedelse og planlegging
 • Sortering og strukturering av problem
 • Tiltak og løsningsforslag
 • Evaluering

Kurset er lagt opp med øvelser og gruppearbeid. Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.