bilde

Kjemisk helsefare

Formål:

  • Økt kunnskap om kjemisk helsefare og ulike faktorers påvirkning
  • Lære om tiltak for å redusere eksponeringen samt nødvendige forhåndsregler for å beskytte seg

Innhold:

  • Merkeregler
  • Sikkerhetsdata-/informasjonsblader
  • Stoffkartotek
  • Administrative normer
  • Målemetoder og eventuelle måleresultater fra virksomheten
  • Mulige helseeffekter ved eksponering for kjemikalier i virksomheten
  • Sveiserøyk og helsefare
  • Åndedrettsvern og kjemikaliehansker

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.