bilde

Førstehjelp

Formål:

  • Sette deltakerne i stand til å starte hjerte- og lungeredning i påvente av medisinsk hjelp
  • Sette deltakerne i stand til å iverksette enkle førstehjelpstiltak

Innhold:

  • Varsling og opptreden på skadested
  • Gjennomgang av prinsippene for gjenopplivning og grunnleggende førstehjelp
  • Fremmedlegemer i halsen, frie luftveier
  • Gjennomgang av skader; sår-, brann- og bruddskade
  • Gjennomgang av blødninger, hode og nakkeskader
  • Øvelse, gjenopplivning på dokker

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel hvor innholdet tilpasses behovene i virksomheten.