Sykefravær

Formål:

 • Økt kompetanse og bevissthet på ansvar, plikter og virkemidler ved sykefravær
 • Redusert sykefravær

Innhold:

 • Lover og regler ved sykemelding
 • Arbeidsgivers ansvar
 • Arbeidstakers plikter
 • Oppfølgingsplaner
 • Dialogmøter
 • Tilrettelegging
 • Omplassering og attføring
 • Eksterne aktører’s rolle (BHT, NAV, sykemelder, fastlege)
 • Rutiner og prosedyrer
 • Virkemidler
 • Dokumentasjon

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.