bilde

HMS-kurs ledere

Formål:

  • Oppfylle Arbeidsmiljølovens krav til HMS opplæring  for ledere
  • Gi en grundig opplæring i Arbeidsmiljøloven med relevante temaer

Innhold:

  • Arbeidsmiljølovens målsetning og virkeområde
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Verneombud
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Ansettelse og oppsigelse
  • Arbeidstilsynet

Årlige HMS-kurs samt skreddersydde kurs for større virksomheter på forespørsel.