bilde

Risikovurdering

Formål:

 • Gi opplæring i risikovurdering og metode for gjennomføring
 • Møte krav som Arbeidstilsynet stiller for gjennomføring av risikovurderinger

Innhold:

 • Hva er risiko og risikoanalyse?
 • Krav til risikovurdering
 • Enkel risikoanalyse
  • Finn farekildene
  • Hva kan skje?
  • Hvor sannsynlig er det?
  • Hva er konsekvensene?
  • Handlingsplan
  • ROS-metoden (risiko- og sårbarhetsanalyse) basert på Norsk Standard
  • Spesifikke risikovurderinger i.h.t forskrifter

Kurset er lagt opp med øvelser og gruppearbeid. Skreddersydde kurs på forespørsel.