bilde

Vold og trusler

Formål:

 • Økt kunnskap om vold og trusler med fokus på identifisering og håndtering
 • Forebygge vold og trusler

Innhold:

 • Aggressiv atferd og aggresjonsskapende faktorer
 • Ulike konfliktmønster
 • Konfliktutvikling
 • Arbeidssituasjoner med risiko for aggressive konflikter
 • Hvordan ta seg ut av en krevende situasjon?
 • Viktige ferdigheter
 • Konfliktdempende uttrykksmåter
 • Reaksjonsmønster
 • Psykisk førstehjelp
 • Voldsforebyggende arbeid

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.