bilde

Sikker bruk av diisocyanater

Formål:

Eksponering for diisocyanater, som finnes i blant annet lim, byggeskum og maling, kan medføre blant annet astma og hudallergi.

Bruker eller håndterer du diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer må du ha opplæring.

Opplæringen skal gi deg nok informasjon til at du kan arbeide på en trygg måte med produkter som inneholder diisocyanater.

Innhold:

 • Hva er diisocyanater?
 • Hvor finner vi diisocyanater?
 • Helsefaremerking og sikkerhetsdatablader
 • Arbeidstilsynets grenseverdier og lukt
 • Opplæringsnivå 1, 2 og 3
 • Reingjøringsoppgaver og vedlikehold
 • Mulige helsefarer
 • Hygiene
 • Lagring
 • Ventilasjon
 • Åndedrettsvern
 • Kjemikaliehansker
 • Førstehjelp
 • Brann
 • Avfallshåndtering
 • Beredskap

For mer info, se Arbeidstilsynets nettsider: