bilde

Omstilling og endring

Formål:

 • Økt kunnskap og trygghet ved omstilling og endring
 • Sikre gode endringsprosesser

Innhold:

 • Endringsprosessens ulike faser (Uvisshet, beskjed, omstilling og ny start)
 • Reaksjonsmønstre
 • Viktige steg i en endringsprosess
 • God endringsledelse
 • Kommunikasjon
 • Kompetansekartlegging
 • Den vanskelige samtalen
 • Stressmestring
 • Hvordan sikre motiverte og positive medarbeiderne etter avsluttet prosess?
 • Positive fremtidsvisjoner – Fokus på ny start

Standardiserte eller skreddersydde kurs på forespørsel.